376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

         Od 1. 9.2020  dochází ke změně kalkulace oběda pro děti v Základní škole, Komenského 211, Horažďovice takto:

 Děti 1. kategorie – 6-10 let                       Potraviny     24,-  Kč

                                                                 Provozní režie 11,-  Kč

                                                                Mzdová režie  16,-  Kč

                                                          --------------------------------------

                                                                   Celkem           51,-   Kč

                                                 

 

Děti 2. kategorie – 11-14 let                    Potraviny         26,- Kč

                                                              Provozní režie  11,-  Kč

                                                             Mzdová režie    16,- Kč                                                                                                                                   

                                                          --------------------------------------

                                                             Celkem             53,- Kč       

 

 

Děti 3. kategorie – 15 let a více              Potraviny           28,- Kč

                                                                Provozní režie    11,- Kč

                                                                Mzdová režie     16,- Kč

                                                            --------------------------------------

                                                                Celkem              55,-

 

Provozní ani mzdové náklady tito strávníci nehradí, platí pouze náklady na potraviny.

Kalendář akcí