376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Organizační rozdělení zaměstnanců a konzultační hodiny

Organizační úsek

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Šmrhová Marcela ředitelka školy
Mgr. Herman Vojtěch zástupce školy
Císařová Jaroslava  hospodářka
Vaníková Jana  účetní
Adámková Jana školní asistent

Pedagogický úsek

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Buchtová Marie koordinátor ŠVP I.stupeň
Mgr. Kovačová Dagmar koordinátor ŠVP II.stupeň
Mgr. Šmrhová Marcela  výchovný poradce
Mgr. Řehoř Jan  metodik školní prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Herman Vojtěch  koordinátor environmentální výchovy
Ing. Fruhauf Petr  správce informačních a komunikačních technologií

Učitelský sbor I.stupeň

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Antropiusová Jindřiška třídní učitelka
Mgr. Buchtová Marie třídní učitelka
Mgr. Formanová Ivana třídní učitelka
Mgr. Holubová Jiřina třídní učitelka
Mgr. Chodová Květoslava třídní učitelka
Mgr. Pomplová Martina třídní učitelka
Mgr. Renčová Jana  třídní učitelka
Mgr. Saláková Pavlína  třídní učitelka
Mgr. Slepičková Dana  třídní učitelka
Mgr. Smitková Iveta třídní učitelka 
Mgr. Stichenwirthová Jiřina  učitelka
Mgr. Tesařová Alena  třídní učitelka
Mgr. Frýzková Jaroslava třídní učitelka
Mgr. Zahálková Jana  asistentka pedagoga
Turková Lenka   asistentka pedagoga
Simičová Viera  asistentka pedagoga
Štruncová Martina asistentka pedagoga
Mgr. Pšeidová Jana asistentka pedagoga

 

Učitelský sbor II.stupeň

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Kotišová Lucie Aj, Př, Ch, třídní učitelka
Mgr. Jindřichová Jana M, Z, Vv, třídní učitelka
Mgr. Hejdánková Jitka Aj, Nj, Hv, třídní učitelka
Mgr. Kovačová Dagmar F, M, koordinátor ŠVP II.st., třídní učitelka
Mgr. Motlová Libuše Čj, D, třídní učitelka
Mgr. Bělíková Miroslava M, Fg, Pč, třídní učitelka
Mgr. Řehoř Jan  Čj, D - metodik školní prevence, tvůrčí psaní
Mgr. Mesz Marek  Aj, Čj, třídní učitel
Mgr. Herman Vojtěch  Tv, sport. hry, zástupce ředitelky
Mgr. Šmrhová Marcela CH, Ov - výchovný poradce, ředitelka školy
Ing. Fruhauf Petr  Tv, INF, PČ- ICT koordinátor
Mgr. Štěpáníková Lenka Aj, Vv, Čj
Mgr. Frýzková Jaroslava Z
Kandrová Hana asistentka pedagoga

Školní družina

Jméno Pracovní zařazení
Záleská Markéta vedoucí vychovatelka 
Červená Alena vychovatelka
Kopelentová Ivana vychovatelka
Ostřížová Kateřina vychovatelka
Štruncová Martina vychovatelka

Školní jídelna

Jméno Pracovní zařazení
Horáková Jaroslava vedoucí školní jídelny
Smolárová Jaroslava vedoucí kuchyně
Kališová Petra kuchařka
Kořánová Marie kuchařka
Chmelařová Marcela kuchařka

Provoz školní budovy a úklid

Jméno Pracovní zařazení
Vrána Josef školník
Pavlíčková Jiřina uklízečka
Loberšinerová Hana uklízečka
 Lobenšinerová Iveta uklízečka 
Táborová Jana uklízečka

Konzultační hodiny učitelů

 Na základě telefonické domluvy možnost i jiných termínů konzultace

Třída Jméno Den Od - do
1.A  Mgr. Slepičková Dana  pondělí 12:00-13:00
1.B  Mgr. Formanová Ivana  středa  12:30-13:30
1.C  Mgr. Tesařová Alena  pondělí  11:50-12:35
2.A  Mgr. Renčová Jana  pondělí  12:45-13:30
2.B  Mgr. Buchtová Marie  středa  12:00-13:00
3.A  Mgr. Chodová Květoslava  středa  13:00-13:45
3.B  Mgr. Pomplová Martina  středa  12:45-13:45
3.C  Mgr. Antropiusová Jindřiška úterý  13:30-14:15
4.A  Mgr. Saláková Pavlína  pondělí  11:50-12:35
4.B  Mgr. Smitková Iveta  čtvrtek  13:00-13:30
5.A  Mgr. Holubová Jiřina  pátek  12:00-12:30
5.B  Mgr. Frýzková Jaroslava  pondělí  10:55-11:40
6.A  Mgr. Kovačová Dagmar  úterý  8:00-8:45
6.B  Mgr. Bělíková Miroslava  pátek  10:00-10:45
7.A  Mgr. Motlová Libuše  středa  8:00-8:45
7.B  Mgr. Mesz Marek  středa  10:00-10:45
8.  Mgr. Jindřichová Jana  pondělí  8:55-9:40
9.A  Mgr. Kotišová Lucie  úterý  11:40-12:35
9.B  Mgr. Hejdánková Jitka  čtvrtek  10:00-10:45
  Mgr. Řehoř Jan  úterý  9:00-9:45, viz.mail
  Mgr. Stichenwirthová Jiřina  pondělí  11:50-12:35
  Mgr. Štěpáníková lenka  pátek  10:00-10:45
  Ing. Fruhauf Petr  pondělí  10:00-10:45
  Mgr. Herman Vojtěch  pondělí  12:30-13:30
  Mgr. Šmrhová Marcela  pátek  7:30-10:30

 

Školská rada

Jméno Funkce
Šůsová M. zákonný zástupce žáků
Jehlíková J. zákonný zástupce žáků
Toningerová S. zákonný zástupce žáků
Mgr. Formanová Ivana zástupce pedagogů
Mgr. Mesz Marek zástupce pedagogů
Mgr. Řehoř Jan zástupce pedagogů - předseda
Ing. Kalná Hana zástupce zřizovatele
Kodýdková Bohuslava zástupce zřizovatele
Ing. Velková Marie zástupce zřizovatele

Kalendář akcí