376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Organizační rozdělení zaměstnanců a konzultační hodiny

Organizační úsek

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Šmrhová Marcela ředitelka školy
Mgr. Herman Vojtěch zástupce ředitelky
Císařová Jaroslava  hospodářka
Šilhanová Šárka  účetní
Horáková Jaroslava školní asistent

Pedagogický úsek

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Buchtová Marie koordinátor ŠVP I.stupeň
Mgr. Kovačová Dagmar koordinátor ŠVP II.stupeň
Mgr. Herman Vojtěch  koordinátor environmentální výchovy
Ing. Fruhauf Petr  správce informačních a komunikačních technologií

Školní poradenské pracoviště

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Šmrhová Marcela  výchovný poradce
Mgr. Řehoř Jan  metodik školní prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Herman Vojtěch  karierový poradce
Mgr. Frančíková Jitka speciální pedagog

Učitelský sbor I.stupeň

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Antropiusová Jindřiška třídní učitelka
Mgr. Buchtová Marie třídní učitelka
Mgr. Formanová Ivana třídní učitelka
Mgr. Holubová Jiřina třídní učitelka
Mgr. Chodová Květoslava třídní učitelka
Mgr. Pomplová Martina třídní učitelka
Mgr. Renčová Jana  třídní učitelka
Mgr. Saláková Pavlína  třídní učitelka
Mgr. Slepičková Dana  třídní učitelka
Mgr. Smitková Iveta třídní učitelka 
Mgr. Stichenwirthová Jiřina  učitelka
Mgr. Tesařová Alena  třídní učitelka
Mgr. Frančíková Jitka  učitelka
Turková Lenka   asistentka pedagoga
Holmanová Adéla asistentka pedagoga
Průchová Iveta asistentka pedagoga
Piherová Petra asistentka pedagoga
Jarolímová Monika asistentka pedagoga
Ing. Bracháčková Jitka asistentka pedagoga
Mejtová Eva asistentka pedagoga
Bc. Kandrová Hana asistentka pedagoga
Zůnová Kateřina asistentka pedagoga

 

Učitelský sbor II.stupeň

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Kotišová Lucie Aj, Př, Ch, třídní učitelka
Mgr. Jindřichová Jana M, Z, Vv, Sv, Fg třídní učitelka
Mgr. Rabová Kateřina Aj, Nj,  třídní učitelka
Mgr. Kovačová Dagmar F, M,  koordinátor ŠVP II.st., třídní učitelka
Mgr. Váchová Věra D, učitelka
Mgr. Bělíková Miroslava M, In, Pč, třídní učitelka
Mgr. Řehoř Jan  Čj, D,  - metodik školní prevence, tvůrčí psaní
Mgr. Mesz Marek  Aj, Čj, Tv, třídní učitel
Mgr. Herman Vojtěch  Tv, sport. hry, zástupce ředitelky, karierový poradce
Mgr. Šmrhová Marcela CH - výchovný poradce, ředitelka školy
Ing. Fruhauf Petr  Tv, In, Pč - ICT koordinátor
Mgr. Štěpáníková Lenka Aj, Sv, Čj, třídní učitelka
Mgr. Frýzková Jaroslava M, Z, třídní učitelka
Mgr. Stichenwirthová Jiřina Tv, sportovní hry, učitelka
Mgr. Němcová Lucie Čj, Ov, Tdv, třídní učitelka
Mgr. Frančíková Jitka Čj, Pr, speciální pedagog
Větrovcová Kateřina asistentka pedagoga
Vyšínová Dagmar asistenka pedagoga
Simičová Viera asistenka pedagoga

Školní družina

Jméno Pracovní zařazení
Záleská Markéta vedoucí vychovatelka 
Červená Alena vychovatelka
Větrovcová Kateřina vychovatelka
Bc. Kandrová Hana vychovatelka
Holmanová Adéla vychovatelka

Školní jídelna

Jméno Pracovní zařazení
Brejchová Miroslava vedoucí školní jídelny
Smolárová Jaroslava vedoucí kuchyně
Kůrová Petra kuchařka
Kořánová Marie kuchařka
Chmelařová Marcela kuchařka
Blažková Lenka kuchařka

Provoz školní budovy a úklid

Jméno Pracovní zařazení
Holub Jaroslav školník
Pavlíčková Jiřina uklízečka
Loberšinerová Hana uklízečka
 Lobenšinerová Iveta uklízečka 
Táborová Jana uklízečka

Konzultační hodiny učitelů

 Na základě telefonické domluvy možnost i jiných termínů konzultace

Třída Jméno Den Od - do
1.A  Mgr. Slepičková Dana středa

12:00-13:00, po tel.domluvě

1.B  Mgr. Formanová Ivana středa

12:00-12:30, po tel.domluvě

2.A  Mgr. Renčová Jana  středa

13:00-13:30, po tel.domluvě

2.B  Mgr. Buchtová Marie  úterý  12:00-13:00, po tel.domluvě
3.A  Mgr. Chodová Květoslava  středa  13:00-13:45, po tel.domluvě
3.B  Mgr. Pomplová Martina  středa  13:00-13:45, dle tel.domluvy
4.A  Mgr. Holubová Jiřina čtvrtek  10:00-10:45, dle tel.domluvy
4.B  Mgr. Antropiusová Jindřiška  pondělí  14:00-14:45, po tel.domluvě
5.A  Mgr. Tesařová Alena čtvrtek  8:55-9:40 po tel.domluvě
5.B  Mgr. Saláková Pavlína  čtvrtek  12:45-13:30, po tel.domluvě
5.C  Mgr. Smitková Iveta  čtvrtek  12:35-13:00, po tel.domluvě
6.A  Mgr. Kovačová Dagmar  středa  10:00-14:45, po tel.domluvě
6.B  Mgr. Bělíková Miroslava úterý  8:55-9:40, po tel.domluvě
7.A Mgr. Němcová Lucie čtvrtek 10:00-10:45, po tel.domluvě
7.B  Mgr. Mesz Marek  pondělí  8:55-9:40, po tel.domluvě
7.C  Mgr. Frýzková Jaroslava  úterý  8:55-9:40, po tel.domluvě
8.A  Mgr. Jindřichová Jana čtvrtek  10:00-10:45, po tel.domluvě
8.B  Mgr. Štěpáníková Lenka pátek  11:50-12:35, po tel.domluvě
9.A  Mgr. Kotišová Lucie  úterý  11:50-12:35, po tel.domluvě
9.B Mgr. Rabová Kateřina úterý 12:00-12:30, po tel.domluvě
Mgr. Váchová Věra úterý,pátek 8:00-8:45, po tel.domluvě
  Mgr. Řehoř Jan    po tel.domluvě, viz.mail nebo ETK
  Mgr. Stichenwirthová Jiřina  pondělí  10:55-11:40, po tel.domluvě
Mgr.Frančíková Jitka úterý 10:00-10:45, po tel.domluvě
  Ing. Fruhauf Petr  pondělí  10:55-11:40po tel.domluvě
  Mgr. Herman Vojtěch  úterý 13:35-14:35, po tel.domluvě
  Mgr. Šmrhová Marcela středa 10:00 - 13:00

 

Školská rada

Jméno Funkce
Lukeš K. zákonný zástupce žáků
Schořová J. zákonný zástupce žáků
Toningerová S. zákonný zástupce žáků
Mgr. Formanová I. zástupce pedagogů
Mgr. Mesz M. zástupce pedagogů - předseda
Mgr. Kovačová D. zástupce pedagogů
Ing. Kalná H. zástupce zřizovatele
Kodýdková B. zástupce zřizovatele
Ing. Velková M. zástupce zřizovatele

Kalendář akcí