376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Organizační rozdělení zaměstnanců a konzultační hodiny

Organizační úsek

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Šmrhová Marcela ředitelka školy
Mgr. Herman Vojtěch zástupce ředitelky
Císařová Jaroslava  hospodářka
Šilhanová Šárka  účetní
Horáková Jaroslava školní asistent

Pedagogický úsek

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Buchtová Marie koordinátor ŠVP I.stupeň
Mgr. Kovačová Dagmar koordinátor ŠVP II.stupeň
Mgr. Herman Vojtěch  koordinátor environmentální výchovy
Ing. Fruhauf Petr  správce informačních a komunikačních technologií

Školní poradenské pracoviště

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Šmrhová Marcela  výchovný poradce
Mgr. Řehoř Jan  metodik školní prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Herman Vojtěch  karierový poradce
Mgr. Frančíková Jitka speciální pedagog

Učitelský sbor I.stupeň

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Antropiusová Jindřiška třídní učitelka
Mgr. Buchtová Marie třídní učitelka
Mgr. Formanová Ivana třídní učitelka
Mgr. Holubová Jiřina třídní učitelka
Mgr. Chodová Květoslava třídní učitelka
Mgr. Pomplová Martina třídní učitelka
Mgr. Renčová Jana  třídní učitelka
Mgr. Saláková Pavlína  třídní učitelka
Mgr. Slepičková Dana  třídní učitelka
Mgr. Smitková Iveta třídní učitelka 
Mgr. Stichenwirthová Jiřina  učitelka
Mgr. Tesařová Alena  třídní učitelka
Mgr. Frančíková Jitka  učitelka
Turková Lenka   asistentka pedagoga
Holmanová Adéla asistentka pedagoga
Průchová Iveta asistentka pedagoga
Piherová Petra asistentka pedagoga
Jarolímová Monika asistentka pedagoga
Ing. Bracháčková Jitka asistentka pedagoga
Mejtová Eva asistentka pedagoga
Kozák Ředinová Markéta asistentka pedagoga
Zůnová Kateřina asistentka pedagoga

 

Učitelský sbor II.stupeň

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Kotišová Lucie Aj, Př, Ch, třídní učitelka
Mgr. Jindřichová Jana M, Z, Vv, Sv, Fg třídní učitelka
Mgr. Rabová Kateřina Aj, Nj,  třídní učitelka
Mgr. Kovačová Dagmar F, M,  koordinátor ŠVP II.st., třídní učitelka
Mgr. Motlová Libuše Čj, D, učitelka
Mgr. Bělíková Miroslava M, In, Pč, třídní učitelka
Mgr. Řehoř Jan  Čj, D,  - metodik školní prevence, tvůrčí psaní
Mgr. Mesz Marek  Aj, Čj, Tv, třídní učitel
Mgr. Herman Vojtěch  Tv, sport. hry, zástupce ředitelky, karierový poradce
Mgr. Šmrhová Marcela CH - výchovný poradce, ředitelka školy
Ing. Fruhauf Petr  Tv, In, Pč - ICT koordinátor
Mgr. Štěpáníková Lenka Aj, Sv, Čj, třídní učitelka
Mgr. Frýzková Jaroslava M, Z, třídní učitelka
Mgr. Stichenwirthová Jiřina Tv, sportovní hry, učitelka
Mgr. Němcová Lucie Čj, Ov, Tdv, třídní učitelka
Mgr. Frančíková Jitka Čj, Pr, speciální pedagog
Bc. Kandrová Hana asistentka pedagoga
Vyšínová Dagmar asistenka pedagoga
Simičová Viera asistenka pedagoga

Školní družina

Jméno Pracovní zařazení
Záleská Markéta vedoucí vychovatelka 
Červená Alena vychovatelka
Kozák Ředinová Markéta vychovatelka
Bc. Kandrová Hana vychovatelka
Holmanová Adéla vychovatelka

Školní jídelna

Jméno Pracovní zařazení
Jopková Miroslava vedoucí školní jídelny
Smolárová Jaroslava vedoucí kuchyně
Kůrová Petra kuchařka
Kořánová Marie kuchařka
Chmelařová Marcela kuchařka
Blažková Lenka kuchařka

Provoz školní budovy a úklid

Jméno Pracovní zařazení
Holub Jaroslav školník
Pavlíčková Jiřina uklízečka
Loberšinerová Hana uklízečka
 Lobenšinerová Iveta uklízečka 
Táborová Jana uklízečka

Konzultační hodiny učitelů

 Na základě telefonické domluvy možnost i jiných termínů konzultace

Třída Jméno Den Od - do
1.A  Mgr. Buchtová Marie čtvrtek

13:00-13:45, po tel.domluvě

1.B  Mgr. Renčová Jana pondělí

13:00-13:30, po tel.domluvě

2.A  Mgr. Chodová Květoslava  středa

13:00-13:45, po tel.domluvě

2.B  Mgr. Pomplová Martina  středa  13:00-13:45, po tel.domluvě
3.A  Mgr. Saláková Pavlína  úterý  13:30-14:15, po tel.domluvě
3.B  Mgr. Smitková Iveta  pátek  13:00-13:30, dle tel.domluvy
4.A  Mgr. Slepičková Dana pondělí  8:00-8:45, dle tel.domluvy
4.B  Mgr. Formanová Ivana  středa  13:00-13:30, po tel.domluvě
4.C  Mgr. Tesařová Alena pátek  8:55-9:40 po tel.domluvě
5.A  Mgr. Holubová Jiřina  pondělí  11:00-11:40, po tel.domluvě
5.B  Mgr. Antropiusová Jindřiška  úpondělí  12:40-13:25, po tel.domluvě
6.A  Mgr. Němcová Lucie  pondělí  8:00-8:45, po tel.domluvě
6.B  Mgr. Mesz Marek středa  10:55-11:40, po tel.domluvě
6.C Mgr. Frýzková Jaroslava pondělí 10:55-11:40, po tel.domluvě
7.A  Mgr. Jindřichová Jana  pondělí  8:00-8:45, po tel.domluvě
7.B  Mgr. Štěpáníková Lenka  pondělí  10:00-10:45, po tel.domluvě
8.A  Mgr. Kotišová Lucie pondělí  11:50-12:30, po tel.domluvě
8.B  Mgr. Rabová Kateřina úterý  8:50-9:30, po tel.domluvě
9.A  Mgr. Kovačová Dagmar  úterý  10:00-10:45, po tel.domluvě
9.B Mgr. Bělíková Miroslava středa 8:55-9:40, po tel.domluvě
Mgr. Motlová Libuše úterý 8:00-8:45, po tel.domluvě
  Mgr. Řehoř Jan    po tel.domluvě, viz.mail nebo ETK
  Mgr. Stichenwirthová Jiřina    
Mgr.Frančíková Jitka pondělí 12:50-13:20, po tel.domluvě
  Ing. Fruhauf Petr  pátek  11:00-11:40po tel.domluvě
  Mgr. Herman Vojtěch  pondělí 13:35-14:20, po tel.domluvě
  Mgr. Šmrhová Marcela středa 10:00 - 12:00

 

Školská rada

Jméno Funkce
Lukeš K. zákonný zástupce žáků
Schořová J. zákonný zástupce žáků
Toningerová S. zákonný zástupce žáků
Mgr. Formanová I. zástupce pedagogů
Mgr. Mesz M. zástupce pedagogů - předseda
Mgr. Kovačová D. zástupce pedagogů
Ing. Kalná H. zástupce zřizovatele
Kodýdková B. zástupce zřizovatele
Ing. Velková M. zástupce zřizovatele

Kalendář akcí