376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Organizační rozdělení zaměstnanců a konzultační hodiny

Organizační úsek

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Šmrhová Marcela ředitelka školy
Mgr. Herman Vojtěch zástupce školy
Císařová Jaroslava  hospodářka
Šilhanová Šárka  účetní
Soukupová Žaneta školní asistent

Pedagogický úsek

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Buchtová Marie koordinátor ŠVP I.stupeň
Mgr. Kovačová Dagmar koordinátor ŠVP II.stupeň
Mgr. Šmrhová Marcela  výchovný poradce
Mgr. Řehoř Jan  metodik školní prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Herman Vojtěch  koordinátor environmentální výchovy
Ing. Fruhauf Petr  správce informačních a komunikačních technologií

Učitelský sbor I.stupeň

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Antropiusová Jindřiška třídní učitelka
Mgr. Buchtová Marie třídní učitelka
Mgr. Formanová Ivana třídní učitelka
Mgr. Holubová Jiřina třídní učitelka
Mgr. Chodová Květoslava třídní učitelka
Mgr. Pomplová Martina třídní učitelka
Mgr. Renčová Jana  třídní učitelka
Mgr. Saláková Pavlína  třídní učitelka
Mgr. Slepičková Dana  třídní učitelka
Mgr. Smitková Iveta třídní učitelka 
Mgr. Stichenwirthová Jiřina  učitelka
Mgr. Tesařová Alena  třídní učitelka
Mgr. Frýzková Jaroslava třídní učitelka
Mgr. Zahálková Jana  asistentka pedagoga
Turková Lenka   asistentka pedagoga
Simičová Viera  asistentka pedagoga
Štruncová Martina asistentka pedagoga
Průchová Iveta asistentka pedagoga

 

Učitelský sbor II.stupeň

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Kotišová Lucie Aj, Př, Ch, třídní učitelka
Mgr. Jindřichová Jana M, Z, Vv, třídní učitelka
Mgr. Hejdánková Jitka Aj, Nj, Hv, třídní učitelka
Mgr. Kovačová Dagmar F, M, koordinátor ŠVP II.st., třídní učitelka
Mgr. Motlová Libuše Čj, D, třídní učitelka
Mgr. Bělíková Miroslava M, In, Pč, třídní učitelka
Mgr. Řehoř Jan  Čj, D - metodik školní prevence, tvůrčí psaní
Mgr. Mesz Marek  Aj, Čj, Tv, třídní učitel
Mgr. Herman Vojtěch  Tv, sport. hry, zástupce ředitelky
Mgr. Šmrhová Marcela CH, Ov - výchovný poradce, ředitelka školy
Ing. Fruhauf Petr  Tv, In, Pč - ICT koordinátor
Mgr. Štěpáníková Lenka Aj, Vv, Čj
Mgr. Frýzková Jaroslava Z
Kandrová Hana asistentka pedagoga
Vyšínová Dagmar asistenka pedagoga

Školní družina

Jméno Pracovní zařazení
Záleská Markéta vedoucí vychovatelka 
Červená Alena vychovatelka
Kopelentová Ivana vychovatelka
Kandrová Hana vychovatelka
Štruncová Martina vychovatelka

Školní jídelna

Jméno Pracovní zařazení
Fuchsová Jana vedoucí školní jídelny
Smolárová Jaroslava vedoucí kuchyně
Kůrová Petra kuchařka
Kořánová Marie kuchařka
Chmelařová Marcela kuchařka
Veselá Petra kuchařka

Provoz školní budovy a úklid

Jméno Pracovní zařazení
Holub Jaroslav školník
Pavlíčková Jiřina uklízečka
Loberšinerová Hana uklízečka
 Lobenšinerová Iveta uklízečka 
Táborová Jana uklízečka

Konzultační hodiny učitelů

 Na základě telefonické domluvy možnost i jiných termínů konzultace

Třída Jméno Den Od - do
1.A  Mgr. Saláková Pavlína  středa

11:50-12:30, po tel.domluvě

1.B  Mgr. Smitková Iveta  středa  11:50-12:30, po tel.domluvě
2.C  Mgr. Tesařová Alena  pondělí  11:50-12:35
2.A  Mgr. Slepičková Dana  pondělí  13:00-14:00, po tel.domluvě
2.B  Mgr. Formanová Ivana  středa  13:00-13:40, dle tel.domluvy
3.A  Mgr. Buchtová Marie pondělí  13:00-13:45
3.B  Mgr. Renčová Jana  úterý  12:00-12:30, po tel.domluvě
4.C  Mgr. Antropiusová Jindřiška úterý  13:30-14:15, po tel.domluvě
4.A  Mgr. Chodová Květoslava středa 13:00-13:45, po tel.domluvě
4.B  Mgr. Pomplová Martina  
5.A  Mgr. Holubová Jiřina  pátek  9:00-9:45, po tel.domluvě
5.B  Mgr. Frýzková Jaroslava  čtvrtek  8:55-9:40, po tel.domluvě
6.A  Mgr. Kotišová Lucie  pondělí  11:00-11:40, po tel.domluvě
6.B  Mgr. Hejdánková Jitka  čtvrtek  10:55-11:40, po tel.domluvě
7.A  Mgr. Kovačová Dagmar  středa  8:00-8:45, po tel.domluvě
7.B  Mgr. Bělíková Miroslava  čtvrtek  9:00-9:45, po tel.domluvě
8.A  Mgr. Motlová Libuše  úterý  8:00 - 8:45, po tel.domluvě
8.B  Mgr. Mesz Marek  
9.  Mgr. Jindřichová Jana  středa  10:55 - 11:40, po tel.domluvě
  Mgr. Řehoř Jan    po tel.domluvě, viz.mail
  Mgr. Stichenwirthová Jiřina  středa  11:00 - 12:00, po tel.domluvě
  Mgr. Štěpáníková lenka  úterý 11:50 - 12:35, po tel.domluvě
  Ing. Fruhauf Petr  úterý  10:55 - 11:40, po tel.domluvě
  Mgr. Herman Vojtěch  pátek 14:25 - 15:10, po tel.domluvě
  Mgr. Šmrhová Marcela  čtvrtek 9:00 - 11:00

 

Školská rada

Jméno Funkce
Šůsová M. zákonný zástupce žáků
Jehlíková J. zákonný zástupce žáků
Toningerová S. zákonný zástupce žáků
Mgr. Formanová Ivana zástupce pedagogů
Mgr. Mesz Marek zástupce pedagogů
Mgr. Řehoř Jan zástupce pedagogů - předseda
Ing. Kalná Hana zástupce zřizovatele
Kodýdková Bohuslava zástupce zřizovatele
Ing. Velková Marie zástupce zřizovatele

Kalendář akcí