zš
 1. Kontakty

  Základní škola Komenského Horažďovice

  telefon Škola : 376 512 700
  Jídelna : 376 513 520
  Družina: 376 511 941
  ZŠ Komenského 211, 341 01 Horažďovice
  email : zskomenskeho@horazdovice.cz
 2. Informace

  Pranostika pro dnešní den
  Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
  systém I.
  systém II.
  EU peníze
  kalendář
  info1 info 2 info3 info4
 3. Zvonění

  Výukové hodiny

  0. 07:05 - 07:50 5. 11:50 - 12:35
  1. 08:00 - 08:45 6. 12:45 - 13:30
  2. 08:55 - 09:40 7. 13:35 - 14:20
  3. 10:00 - 10:45 8. 14:25 - 15:10
  4. 10:55 - 11:40 9. 15:15 - 16:00
 4. Počasí

  http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/

 5. Dokumenty

  Dokumenty ke stažení

  Žádost o uvolnění z vyučování word word
  alt="word" width="25" height="24" border="0" />
  word
  Další dokumenty ke stažení

upoutavka
plzeňský

- jestliže se Vám nezobrazují aktuální informace na našem webu, zkuste jako první řešení stisknout všeobecně známou pomůcku tl.F5 pro aktivaci aktuálního vzhledu stránek. Děkujeme za pochopení..

Dodatek přijetí do prvních tříd
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy, svým ředitelem oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče: Registrační číslo uchazeče
Výsledek řízení
R04/2017/57 přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2017/2018
R04/2017/58 přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2017/2018

Anketa pro rodiče ( Místní akční skupina Pošumaví, z.s.) - vyplnění dotazníku provedete zde.

ZŠ Horažďovice, Komenského 211, oznamuje změnu ve výši platby za oběd. U všech kategorií je zvýšena cena potravin o 2 Kč z důvodu nárůstu cen potravin od 1.2.2017. Více informací u záložky Jídelní lístek – cena obědů.

ZŠ Horažďovice, Komenského 211, oznamuje přidání tel.čísla do družiny 371 431 740 (Modré+Bílé oddělení)

1. Školní jídelna při ZŠ Komenského, Horažďovice (stará škola) nabízí možnost přivýdělku pro ženy evidované na úřadu práce, na mateřské nebo v důchodu. Jedná se o pomocné práce v kuchyni za nemocné pracovnice na různě dlouhou dobu. Podmínkou je zdravotní průkaz. Bližší informace na tel. 376 513 520 u p. Horákové nebo přímo ve školní jídelně.

2.NABÍDKA STRAVOVÁNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ HORAŽĎOVICE, KOMENSKÉHO 211(STARÁ ŠKOLA) NABÍZÍ MOŽNOST STRAVOVÁNÍ PRO DŮCHODCE A OSTATNÍ CIZÍ STRÁVNÍKY. CENA OBĚDA: 52 KČ INFORMACE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY OSOBNĚ ČI NA TELEFONNÍM ČÍSLE 376513520.

3. V záložce rodiče bylo zveřejněno Přijímací řízení na SŠ v roce 2016/2017. Odkaz zde.

4. Sbíráme tonery a cartridge. Odkaz zde.

- Sdělení MŠMT pro rodiče k výskytu vší Odkaz zde.

Volyně

  Vážení návštěvníci našich stránek,

    Škola, o které si budete číst, má dlouhou tradici. Byla založena již v roce 1895 a nachází se v ulici Komenského 211 v Horažďovicích. Je určena všem dětem, které dosáhly v daném roce šesti let a s taškou na zádech přijdou do naší školy, abychom jim my, učitelé předali co nejvíce vědomostí, návyků i dovedností.
Naše škola je úplnou základní školou, tzn. že se vyučuje na I. stupni i na II. stupni.
   Výuka ve škole  probíhá podle programu „Tvůrčí škola děti baví“  kdy žáci prostřednictvím vyučování získávají potřebné kompetence - pracovní, sociální, komunikační, učí se učit, řešit problémy - zkrátka vše pro svůj budoucí život.
   Výchovně vzdělávací činnost je doplněna zejména rozvojem jazykové a počítačové gramotnosti, dále pak estetických a praktických dovedností.
   Naší snahou je, aby chodily děti do školy rády, cítily se ve škole dobře a bezpečně.
   Chceme z každého žáka vychovat kulturního a zvídavého člověka, který svobodně myslí, poctivě pracuje a váží si sebe i okolního světa. Zároveň chceme, aby si každý náš žák dokázal najít své místo ve společnosti.

Mgr. Marcela Šmrhová, ředitelka školy