376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

 DŮLEŽITÉ INFORMACE pro přijetí na sš

Název dokumentu PDF Jiné
Rada loňských deváťáků letošním deváťákům  formát PDF
Cermat  formát PDF  
Informace o přijímacím řízení na SŠ  formát PDF   
Přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2020/2021  formát PDF
Přehled středních škol středočeský kraj  formát PDF  
Volba povolání  format PDF  
Volba povolání = volba studijní cesty    formát PPSM(prezentace)

DOD konané na SŠ 2019/2020 plzeňského kraje formát PDF  
DOD konané na SŠ 2018/2019 jihočeského kraje format PDF
Novinky v přijímacím řízení na SŠ_výňatek format PDF
Novinky v přijímacím řízení na SŠ_ plné znění dle MŠMT 2021/2022
format PDF

Kalendář akcí