376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

                                                               

Letošní prvňáci                      

Č.j.: ZSHDKOM286 /2022

 Oznámení rozhodnutí – přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2022/2023

V

Oznámení rozhodnutí – přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2022/2023

V souladu s ustanovením  § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Základní škola Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace, svým ředitelem oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

 

Registrační číslo uchazeče

 

Výsledek řízení

R04/2022/01

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/02

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/03

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/04

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/05

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/06

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/07

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/08

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/09

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/10

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/11

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/12

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/13

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/14

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/15

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/16

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/17

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/18

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/19

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/20

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/21

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/22

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/23

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/24

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/25

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/26

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/27

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/28

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/29

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/30

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/31

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/32

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

R04/2022/33

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2022/2023

 

 

 

Horažďovicích dne 2.5.2022                                               Mgr. Marcela Šmrhová

                                                                                                     ředitelka školy

 

 

Vyvěšeno dne

 

 2.5.2022

 

Sejmuto dne

 

17.5.2022

 

Kalendář akcí