376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

                                                               

Letošní prvňáci                      

Č.j.: ZSHDKOM217 /2021

 Oznámení rozhodnutí – přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022

V souladu s ustanovením  § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Základní škola Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace, svým ředitelem oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

 

Registrační číslo uchazeče

 

Výsledek řízení

R04/2021/01

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/02

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/03

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/04

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/05

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/06

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/07

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/08

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/09

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/10

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/11

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/12

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/13

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/14

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/15

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/16

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/17

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/18

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/19

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/20

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/21

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/22

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/23

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/24

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/25

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/26

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/27

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/28

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/29

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/30

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/31

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/32

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/33

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/34

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/35

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/36

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/37

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/38

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/39

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/40

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

R04/2021/41

přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

Dodatek č.1 

R04/2021/42

 přijat (a) k základnímu vzdělávání ve šk.roce 2021/2022

 

 

 

Horažďovicích dne 3.5.2021                                               Mgr. Marcela Šmrhová

                                                                                                     ředitelka školy

 

 

Vyvěšeno dne

 

 3.5.2021

 

Sejmuto dne

 

18.5.2021

 

Kalendář akcí