376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

CENTRUM SPORTU HORAŽĎOVICE - CS HD:

NABÍDKA NA ŠK. ROK 2017/2018

Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Stichenwirthová , e-mail - jecuna@ seznam.cz

Mobil 728 365 513 – volejte po 18. hod.

 

 

Přihlásit se můžete pomocí přihlášek, které dostanete 4. 9. 2017  od svých třídních učitelů .

Platby zápisného pouze převodem na účet Centra sportu – 258439176/0300, vždy uveďte jméno, příjmení dítěte, název oddílu a jméno instruktora. Využijte možnost získat 500,- od VZP na sportovní aktivity,

 vše pouze do 30. 11. 2017.  Podrobné info dostanete spolu s registrací do oddílu od instruktorů nebo naleznete na webu ZŠ Komenského Horažďovice  v aktualitách Centra sportu.

V tomto školním roce nabízíme dětem a mládeži pravidelné tréninky od 2. 10 2017  pod  vedením odborných instruktorů v těchto sportovních odvětvích:

 

SPORT. ODDÍL

CHARAKTERISTIKA

DALŠÍ INFORMACE

FLORBAL

1. stupeň

 

Příprava žáků pro sportovní oddíl florbalu, rozvoj fyzické kondice, získávání základních herních dovedností a návyků, hra. Vybavení zapůjčuje CS HD (v ceně). Tréninky 1x až 2x  týdně.

 

Hoši a dívky 1. – 3. ročník Pondělí 15.10 – 16.45

Hala ZŠ Komenského

inst. Martin Baar, 800,- na celý školní rok

 

Hoši 3. – 5. ročník

Středa 15.20 – 16. 50

Hala ZŠ Blatenská

inst. Martin Baar, 800,- na celý školní rok

 

LIMIT 20 DĚTÍ!!.

FLORBAL

HOŠI

2. stupeň

 

Sportovní oddíl florbalu, rozvoj fyzické kondice, zvládání všech herních činností jednotlivce ve florbalu, hra. Vybavení zapůjčuje CS HD (v ceně), vlastní hokejka vítána. Tréninky jednou až dvakrát týdně, dle výběru.

 

Úterý 15.20-16.50

hala ZŠ Blatenská

Pátek 6.15 -7.30  hala ZŠ Komenského  inst.Vojtěch Herman, možnost trénovat 1x až 2x týdně

800,-/ 900,-Kč za celý školní rok.

FLORBAL

DÍVKY 2. stupeň

 

 

Sportovní oddíl florbalu, rozvoj fyzické kondice, zvládání všech herních činností jednotlivce ve florbalu, hra. Vybavení zapůjčuje CS HD (v ceně), vlastní hokejka vítána. Tréninky jednou až dvakrát  týdně.

 

Pondělí  15.20 – 16. 50

 hala ZŠ Blatenská,

Středa 6.15 - 7.45

hala ZŠ Komenského, inst. Jiřina Stichenwirthová, Martin Baar, možno trénovat 1x až 2x týdně

800,-/900,- na celý rok

HRAVÁ GYMNASTIKA I.

mladší a začínající

 

Cvičení pro rozvoj správného držení těla, pohybovou koordinaci, rozvoj síly i zlepšení obratnostních schopností dětí. Vychází z gymnastických cvičení, bude po čase směřováno u každého jedince podle individuálních předpokladů dále směrem ke sportovní či moderní gymnastice. Oddíl je velice vhodný i jako všeobecná příprava na jiné sportovní odvětví.

 

 

 Čtvrtek  15.25 – 16.25

 hala ZŠ Komenského, instruktorka Andrea Králová, Tereza Jandová

700,- na celý rok

 

HRAVÁ GYMNASTIKA II.

starší a pokročilí

 

Cvičení pro rozvoj správného držení těla, pohybovou koordinaci, rozvoj síly i zlepšení obratnostních schopností dětí. Vychází z gymnastických cvičení, bude po čase směřováno u každého jedince podle individuálních předpokladů dále směrem ke sportovní či moderní gymnastice. Oddíl je velice vhodný i jako všeobecná příprava na jiné sportovní odvětví.

 

 

Čtvrtek 16.30 – 18.00

 hala ZŠ Komenského, instruktorka Andrea Králová, Tereza Jandová,

cena 850,- na celý rok

MÍČOVÉ HRY I. st.

 

 

Pohybová průprava formou míčových a pohybových her

1. - 4. ročník

Úterý 15.15 – 16.15

hala ZŠ Komenského, instruktorka

Vladimíra Brabcová, cena 700,- na celý rok

 

Přehazovaná + Volejbal –hra

5. – 9. ročník

Tréninky volejbalu a přehazované zaměřené zejména na hru. Všechny volejbalové dovednosti získají hráči přirozeně a lehce především díky herním cvičením a hře.

Úterý 16.15 – 17.15

hala ZŠ Komenského, inst. Vladimíra Brabcová,

Cena 700,-/celý rok

 

Plavání

Od druhého ročníku ZŠ

 

MUSÍ UPLAVÁT

 25 M SÁM !

Oddíl plavání nabízí možnost získání a zdokonalení plaveckých dovedností, zlepšení kondice, zvýšení kapacity plic a blahodárný účinek na pohybové ústrojí. Vše formou her ve vodě i klasického plaveckého tréninku. Tréninky jedenkrát až třikrát  týdně – max. 10 plavců v dráze! Zájemci o zápis do oddílu musí být schopni uplavat samostatně 25m, nutné plavecké brýle.

Kapacita je omezená, hlaste se co nejdříve !!!– přihlášky p. Stichenwirthová, ZŠ Komenského

 

Pondělí  17.00 - 18.00

mladší a starší ( 2 dráhy)

 

Čtvrtek 16.00 – 17. 00

mladší  (1 dráha)

 

              17.00 – 18.00

mladší,starší ( 2 dráhy)

(čistý čas na bazénu) Aquapark HD,

 inst. Dana Slepičková, inst. Pavla Valachová, Kamila Častoral.

Možnost trénovat jedenkrát až  dvakrát týdně  1600,-/3000,- - Kč na celý rok

Nutné dorazit k Aquaparku cca 15 minut před začátkem tréninku kvůli času na převlečení.

 

Basketbal

II. Stupeň ZŠ

Tréninkové jednotky určené k rozvoji a získávání herních dovedností v basketbalu, hra.

Středa 15.35 – 17.00

 hala ZŠ Komenského, Instr.  Marek Mesz

Cena 800,- na celý rok

 

 

Atletika

3. - 9. ročník

Tréninky atletiky jsou zaměřené na získání a zdokonalení atletických dovedností, zlepšení kondice.

 

 

Středa –14.25 -15.35

 

hala ZŠ Komenského + hřiště ZŠ Komenského

Instruktor Marek Mesz

Cena 700,- za celý rok

 

 

Zdravotní tělesná výchova

pro děti i dospělé

Lekce jsou zaměřeny na správné držení těla, procvičení pohybového aparátu, kompenzaci specifických omezení či poruch.

 

S dětmi musí chodit rodič, aby se naučil cvičení na doma.

Čtvrtek 18.00– 19.00

 

v Křesťanské  MŠ

Instruktorka Vlaďka Brabcová – odborná rehabilitační pracovnice rehabilitačního centra Nemocnice Horažďovice

Cena 500,- na celý rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí