376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

CENTRUM SPORTU HORAŽĎOVICE - CS HD

NABÍDKA NA ŠK. ROK 2018/2019

Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Stichenwirthová , e-mail - jecuna@ seznam.cz

Mobil 728 365 513 – volejte po 18. hod.

 

 

Přihlásit se můžete pomocí přihlášek, které dostanete 3. 9. 2018 od svých třídních učitelů.

Platby zápisného  převodem na účet Centra sportu – bude nové, najdete ho na registrační kartě., kterou dostanete na 1. tréninku. Uveďte jméno, příjmení dítěte, název oddílu a jméno instruktora. Číslo účtu bude také na webu.

Plaťte až po přijetí dítěte do oddílu.

 Pouze do 30. 11. 2018 využijte možnost získat 500,- od VZP na sportovní aktivity a na plavání zvlášť!

 Podrobné info dostanete spolu s registrací do oddílu od instruktorů na 1. tréninku nebo naleznete na webu ZŠ Komenského Horažďovice  v aktualitách Centra sportu.

 

Při opakované hrubé nekázni může být dítě z oddílu vyloučeno ben náhrady zápisného.

 

V tomto školním roce nabízíme dětem a mládeži pravidelné tréninky od 1. 10 2018 pod  vedením odborných instruktorů v těchto sportovních odvětvích:

 

 

 

SPORT. ODDÍL

CHARAKTERISTIKA

DALŠÍ INFORMACE

FLORBAL

 

1. stupeň

hoši i dívky

 

Příprava žáků pro sportovní oddíl florbalu, rozvoj fyzické kondice, získávání základních herních dovedností a návyků, hra. Vybavení zapůjčuje CS HD (v ceně). Tréninky 1x až 2x  týdně.

 

Pondělí 16. 05 – 17. 35

hoši a dívky 1. – 3. ročník

Hala ZŠ Komenského

inst. Martin Baar, 900,- na celý školní rok

 

Hoši 3. – 5. ročník

Středa 15. 20 – 16. 50

Hala ZŠ Blatenská

inst. Martin Baar, 900,- na celý školní rok

 

LIMIT 20 DĚTÍ!!!

FLORBAL

 

2. stupeň

hoši

 

 

Sportovní oddíl florbalu, rozvoj fyzické kondice, zvládání všech herních činností jednotlivce ve florbalu, hra. Vybavení zapůjčuje CS HD (v ceně), vlastní hokejka vítána. Tréninky jednou až dvakrát týdně, dle výběru.

 

Pondělí 15. 20 - 16. 50

hala ZŠ Blatenská

 

Pátek 6. 15 - 7. 30  hala ZŠ Komenského  inst.Vojtěch Herman,

J. Stichenwirthová,

možnost trénovat 1x až 2x týdně

900,-/ 1000,- Kč za celý školní rok.

FLORBAL

2. stupeň

     dívky

 

 

Sportovní oddíl florbalu, rozvoj fyzické kondice, zvládání všech herních činností jednotlivce ve florbalu, hra. Vybavení zapůjčuje CS HD (v ceně), vlastní hokejka vítána. Tréninky jednou až dvakrát  týdně.

POZOR ZMĚNA – Další trénink opět

ve středu 6.15 – 7.30v ZŠ Komenského!!!!!

Úterý  15. 20 – 16. 50

 hala ZŠ Blatenská, trenér Jan Hořký

 

Středa 6.15 – 7.30 tělocvična ZŠ Komenského. – inst. J.. Řehoř

možnost trénovat 1x až 2x týdně

900,-/ 1000,- Kč za celý školní rok.

 

 

 

HRAVÁ GYMNASTIKA I.

mladší a začínající

MŠ i 1. st. ZŠ

 

 

 

Cvičení pro rozvoj správného držení těla, pohybovou koordinaci, rozvoj síly i zlepšení obratnostních schopností dětí. Vychází z gymnastických cvičení, bude po čase směřováno u každého jedince podle individuálních předpokladů dále směrem ke sportovní či moderní gymnastice. Oddíl je velice vhodný i jako všeobecná příprava na jiné sportovní odvětví.

 

 

 

Čtvrtek 16. 05 -17. 05

 hala ZŠ Komenského, instruktorka Andrea Králová, Tereza Jandová

900,- na celý rok

 

HRAVÁ GYMNASTIKA II.

starší a pokročilí

Cvičení pro rozvoj správného držení těla, pohybovou koordinaci, rozvoj síly i zlepšení obratnostních schopností dětí. Vychází z gymnastických cvičení, bude po čase směřováno u každého jedince podle individuálních předpokladů dále směrem ke sportovní či moderní gymnastice. Oddíl je velice vhodný i jako všeobecná příprava na jiné sportovní odvětví.

 

 

Čtvrtek 17.10 – 18. 10

 hala ZŠ Komenského, instruktorka Andrea Králová, Tereza Jandová,

cena 900,- na celý rok

Přehazovaná + Volejbal –hra

5. – 9. ročník

hoši i dívky

Tréninky volejbalu a přehazované zaměřené zejména na hru. Všechny volejbalové dovednosti získají hráči přirozeně a lehce především díky herním cvičením a hře.

ZRUŠENO PRO MALÝ ZÁJEM!!!

Středa 16 . 00 – 17. 30

hala ZŠ Komenského, inst. Jan Pícka

Cena 900,-/celý rok

 

Plavání

 

Od

2. ročníku ZŠ

 

MUSÍ UPLAVÁT

 25 M SÁM !

Oddíl plavání nabízí možnost získání a zdokonalení plaveckých dovedností, zlepšení kondice, zvýšení kapacity plic a blahodárný účinek na pohybové ústrojí. Vše formou her ve vodě i klasického plaveckého tréninku. Tréninky jedenkrát až třikrát  týdně – max. 10 plavců v dráze! Zájemci o zápis do oddílu musí být schopni uplavat samostatně 25m, nutné plavecké brýle.

Kapacita je omezená, hlaste se co nejdříve !!!– přihlášky p. Stichenwirthová, ZŠ Komenského

 

Pondělí  16. 00 - 17. 00 Začátečníci + pokročilí

17. 00 -18. 00 pokročilí

 

Čtvrtek 17. 00 – 18. 00

pokročilí

 (čistý čas na bazénu) Aquapark HD,

 inst. Dana Slepičková, inst. Pavla Valachová, Vladimíra Brabcová, asistent Viktor Kučera.

 Možnost trénovat jedenkrát až  dvakrát týdně  1600,-/3000,- Kč na celý rok

Nutné dorazit k Aquaparku cca 15 minut před začátkem tréninku kvůli času na převlečení.

 

Basketbal

 

2. stupeň ZŠ

hoši i dívky

Tréninkové jednotky určené k rozvoji a získávání herních dovedností v basketbalu, hra.

POZOR ZMĚNA – BUDE OPĚT VE STŘEDU!!!!!!

15.15 – 16.45

Úterý 16. 05 – 17. 35

hala ZŠ Komenského, Instr.  Marek Mesz

Cena 900,- na celý rok

STŘEDA!!!!!! 15.15 -16.45

 

 

Zdravotní tělesná výchova

 

pro děti i dospělé

 

 

 

Street dance

 

4. - 9. ročník

hoši i dívky

Lekce jsou zaměřeny na správné držení těla, procvičení pohybového aparátu, kompenzaci specifických omezení či poruch.

 

S dětmi musí chodit rodič, aby se naučil cvičení na doma.

 

 

 

 

 

Lekce jsou zaměřeny na moderní rytmický tanec, protažení pohybového aparátu za zvuků příjemné hudby pod vedením naší bývalé žákyně Sísy J

Čtvrtek 18. 00 – 19. 00

v Křesťanské  MŠ

Instruktorka Vlaďka Brabcová – odborná rehabilitační pracovnice rehabilitačního centra Nemocnice Horažďovice

Cena 500,- na celý rok

 

 

 

Pátek 16. 05 – 17. 35

hala ZŠ Komenského , instr. Silvie Staňková, cena 900,-  na celý školní rok

 

 

 

PŘIHLÁŠKA – CENTRUM SPORTU při ZŠ Kom HD – 2018-2019

Podrobné info. http://www.zskomenskeho.horazdovice.cz/centrum-sportu/

 

Přihlašuji závazně svého syna/dceru ……………………………………………………………………………….

která/ý navštěvuje školu...............................................třídu ……. do oddílu/ů (zakroužkujte sport/y a den či dny):

Začínáme 1. 10. 2018

Tyto přihlášky odevzdávejte co nejdříve během září  tř. učitelům nebo přímo

J. Stichenwirthové ZŠ Komenského – můžete nechat i u nás v ředitelně.

VZP do 30. 11. 2018 přispívá 500,- na dítě, stačí doklad o zaplacení od nás.

Platit začněte převodem až po přijetí dítěte do oddílu - cenu i číslo účtu uvidíte na registraci, kterou dostane dítě  na 1. tréninku

 - letos budeme mít nové číslo účtu.

Poslední termín platby  je 30. 10. 2018

Plavání    od 2. ročníku ZŠ!!!

             *  Pondělí 16.00 – 17.00 ml. a st. -  2 dráhy

                       17.00 - 18.00 st. – 2 dráhy

              *  Čtvrtek  17. 00 –18.00 st. – 2 dráhy

Omezená kapacita - pouze 10 dětí v dráze!

Platba na celý rok předem.

Gymnastika

* Čtvrtek 16.05 – 17. 05 ml. – i MŠ!

* Čtvrtek 17. 10 – 18. 10 st.

Florbal

Pondělí 16.05 – 17. 35 – 1.- 3.  roč hoši + dívky Těl. Kom.

Středa 15.20 – 16.50 – 3. – 5. roč, hoši - Hala Blatenská

 

Pondělí  15.20 - 16. 50 – hoši 2. stupeň - Hala Blatenská

Úterý 15.20 - 16. 50 – dívky 2. st - Hala Blatenská

Středa 6.15 – 7.30 – dívky 2. stupeň – Těl. ZŠ Kom.

Pátek  6.15 – 07.30 -  hoši 2 .st. - Těl. ZŠ Kom

 

                

Přehazovaná + příprava na volejbal

                    pro 5. - 9. roč.                   

               * Středa 16. 00 – 17.30

ZRUŠENO pro malý zájem !!!!

Zdravotní tělesná výchova

                  1. - 9. roč. i dospělí

        * Čtvrtek  18 00 – 19.00 Křesťanská MŠ

Basketbal pro 2. st. hoši i dívky

* Úterý 16.05 – 17.35 - Těl. Kom.

ZMĚNA !!!!!

*Středa 15.15 – 16.45

 

 

 

Podpis zákonného zástupce....................................................

Datum…………………………………...

Telefon…………………………………..

Street dance pro 4.-9. ročník hoši i dívky

           * Pátek 16.05. – 17. 35

Kalendář akcí