376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Zaměření školy:

Jazykové

Základní výuka – výuka anglického jazyka od 3. ročníku

-          výuka německého/ruského jazyka od 7. ročníku

Rozšiřující doplňková výuka – kroužek anglického jazyka pro 1. a 2. ročník ( poplatek)

-          kroužek německého jazyka pro 3. a 4. ročník (bez poplatku, dotační program)

Sportovní

Základní výuka – navýšena hodinová dotace tělesné výchovy na I. a II. stupni

Rozšiřující nabídka – zajišťuje „Centrum sportu“

Hudební

Dětské pěvecké sbory Poupata (pro žáky 1. – 4. tříd) a Kvítek (pro žáky 5. – 9. tříd). Působení ve sborech je bezplatné a otevřené dětem ze všech škol.

Zkoušky dětských pěveckých sborů ve školním roce 2019/20 probíhají každou středu:

Poupata: od 13.45 – 14.30 hod.          (od 02. 10. 2019)

Kvítek:     od 14.00 – 15.30 hod          (od 04. 9. 2019)

Chcete-li vědět více o pěveckých sborech klikněte zde

Výtvarné

Základní výuka výtvarné výchovy je propojena s výukou výpočetní techniky (žáci se učí pracovat s grafickými programy a získávají základní znalosti z tvorby design. a graf. návrhů). Učí se zpracovávat, vytvořit vlastní obrázek a video

Všeobecné

Základní výuka propojena s praxí formou volitelných předmětů v 7.-9- ročníku - viz ŠVP:

Biologicko – chemická praktika

Finanční gramotnost

Informatika

Sportovní hry

Tvůrčí dílny

Tvůrčí psaní

Základy administrativy

Rozšiřující nabídka

Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník (poplatek)

Zdravotnický kroužek

  Co? :

  • Obvazová technika
  • Práce s trojcípým šátkem - úzká a široká kravata, pacička, napojené šátky
  • Práce s obvazem - klasový obvaz obyčejný, klasový obvaz sbíhavý, klasový obvaz rozbíhavý, prakový obvaz, obinadlový obvaz
  • Zlomeniny a jejich ošetření
  • Zastavení krvácení
  • Zástava dechu a krevního oběhu - nepřímá srdeční masáž, dýchání z plic do plic
  • Jiné stavy - šok, infarkt, epileptický záchvat, popáleniny, omrzliny,zasažení elektrickým proudem
  • Transport raněných

Proč? : Těmto zdravotnickým dovednostem se učíme proto, abychom se uměli správně orientovat v situacích, které mohou ohrozit nás nebo jiné osoby na zdraví. Nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat pomoci, nebo budeš chtít pomoci někomu jinému. Tyto dovednosti mohou zachránit život.

Bonus : Děti se každý rok na jaře účastní Soutěže hlídek mladých zdravotníků v Klatovech, kterou pořádá místní spolek Českého červeného kříže. Zde si mohou na několika stanovištích vyzkoušet své znalosti a dovednosti a poměřit síly s hlídkami jiných škol v regionu. Naše děti jsou v této soutěži úspěšní a již několikrát postoupili do krajského kola.

Kalendář akcí