376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

1. ZŠ Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí provozu ŠJ. Požadujeme kvalifikaci v daném oboru gastronomie ukončené maturitní zkouškou.  Pracovní poměr bude uzavřen  na dobu určitou, zástup za dlouhodobou nemoc,  s nástupem od 13. 8. 2018, platové zařazení dle platných předpisů. Případní zájemci si mohou domluvit termín účasti na výběrovém řízení, které proběhne v období od 7.8.-10.8 2018, na telefonním čísle 376512700, popř. na emailové adrese:zskomenskeho@horazdovice.cz .

2.Školní jídelna při ZŠ Komenského, Horažďovice (stará škola) nabízí možnost přivýdělku pro ženy evidované na úřadu práce, na mateřské nebo v důchodu. Jedná se o pomocné práce v kuchyni za nemocné pracovnice na různě dlouhou dobu. Podmínkou je zdravotní průkaz. Bližší informace na tel. 376 513 520 u p. Horákové nebo přímo ve školní jídelně. Základní škola Horažďovice, Komenského  211, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Sídlo: Komenského 211, 341 01 Horažďovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 75005271

Zřizovatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01, IČ: 00255513

Předmět činnosti:

Základní škola - poskytuje základní vzdělávání a výchovu

 • kapacita 570 žáků
 • IZO: 102 164 398
 • telefon:376 512 700
 • e-mail - zskomenskeho@horazdovice.cz

Školní družina – poskytuje zájmové vzdělávání

 • kapacita 150 žáků
 • IZO:115 300 198
 • telefon: 376 511 941

Školní jídelna – zabezpečuje školní a závodní stravování

 • kapacita 500 jídel
 • IZO:102 764 638
 • telefon: 376 513 520

Doplňková činnost – hostinská činnost

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Kalendář akcí