376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů naleznete v sekci Školní jídelna

Informace k znovuotevření školy pro žáky 9. ročníků a žáky 1. - 5. ročníku.

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření  bylo avizováno MŠMT, že na přelomu dubna a května můžeme očekávat manuály, které pomohou obnovit v omezeném režimu školní docházku.

Manuály jsou ke stažení na odkazu http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Zde  je také ke stažení Čestné prohlášení, které je podmínkou pro nástup žáka do školy.

Od 5.5.2020 budou všichni zákonní zástupci žáků 9. ročníků a 1. -5. ročníku kontaktování třídním učitelem, který jim předá  informace  k zajištění provozu na naší škole. Je zde rozpracována výše uvedená metodika MŠMT na podmínky naší školy s důrazem  na zajištění bezpečnosti žáků.

Dle počtu přihlášených žáků budou rodiče po 18. 5. 2020 informováni o konkrétních organizačních opatřeních pro výukovou skupinu, do které bude jejich dítě zařazeno.

Organizační opatření se mohou měnit dle aktuální situace. Složení skupin je po zahájení provozu neměnné.

KANCELÁŘ ZŠ HORAŽĎOVICE KOMENSKÉHO

bude v provozu od pondělí  do pátku 

 od 7.30 do 11.30

1. Oznámení rozhodnutí – přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021. Naleznete v záložce pro rodiče - zápis do 1.tříd

2. Novinky v přijímacím řízení na SŠ najdete na záložce Pro rodiče_Kam na SŠ

3.Školní jídelna při ZŠ Komenského, Horažďovice (stará škola) nabízí možnost přivýdělku pro ženy evidované na úřadu práce, na mateřské nebo v důchodu. Jedná se o pomocné práce v kuchyni za nemocné pracovnice na různě dlouhou dobu. Podmínkou je zdravotní průkaz. Bližší informace na tel. 376 513 520 u vedoucí kuchyně nebo přímo ve školní jídelně. 

Základní škola Horažďovice, Komenského  211, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Sídlo: Komenského 211, 341 01 Horažďovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 75005271

Zřizovatel: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01, IČ: 00255513

Předmět činnosti:

Základní škola - poskytuje základní vzdělávání a výchovu

 • kapacita 570 žáků
 • IZO: 102 164 398
 • telefon:376 512 700
 • e-mail - zskomenskeho@horazdovice.cz
 • Datová schránka:  snummhz

Školní družina – poskytuje zájmové vzdělávání

 • kapacita 150 žáků
 • IZO:115 300 198
 • telefon: 376 511 941

Školní jídelna – zabezpečuje školní a závodní stravování

 • kapacita 500 jídel
 • IZO:102 764 638
 • telefon: 376 513 520

Doplňková činnost – hostinská činnost

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Kalendář akcí