376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Oznámení rozhodnutí – přijetí k pravidelné denní docházce do školní družiny

pro šk. rok 2018/2019

 

 

V souladu s ustanovením  § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Základní škola Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace, svým ředitelem oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k pravidelné denní docházce do ŠD zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

 

Registrační číslo uchazeče

 

Výsledek řízení

ŠD/2018/2019/01

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/02

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/03

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/04

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/05

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/06

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/07

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/08

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/09

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/10

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/11

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/12

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/13

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/14

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/15

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/16

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/17

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/18

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/19

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/20

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/21

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/22

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/23

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/24

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/25

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/26

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/27

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/28

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/29

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/30

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/31

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/32

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/33

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/34

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/35

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/36

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/37

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/38

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/39

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/40

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/41

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/42

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/43

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/44

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/45

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/46

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/47

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/48

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/49

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/50

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/51

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/52

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/53

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/54

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/55

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/56

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/57

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/58

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/59

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/60

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/61

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/62

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/63

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/64

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/65

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

 

ŠD/2018/2019/66

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/67

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/68

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/69

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/70

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/71

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/72

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/73

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/74

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/75

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/76

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/77

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/78

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/79

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/80

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/81

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/82

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/83

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/84

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/85

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/86

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/87

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/88

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/89

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/90

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/91

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/92

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/93

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/94

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/95

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/96

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/97

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/98

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/99

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/100

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/101

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/102

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/103

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/104

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/105

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/106

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/107

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/108

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/109

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/110

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/111

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/112

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/113

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/114

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/115

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/116

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/117

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/118

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/119

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/120

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/121

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/122

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/123

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/124

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/125

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/126

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/127

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/128

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/129

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/130

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/131

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/132

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/133

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/134

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/135

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/136

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/137

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/138

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/139

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/140

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/141

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/142

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/143

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/144

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/145

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/146

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/147

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/148

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/149

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/150

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

ŠD/2018/2019/151

dodatek č. 1 dat.:08.01.2019

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2018/2019

 

 

 

Na základě podaných žádostí byli rodiče o Rozhodnutí přijetí k pravidelné denní docházce do školní družiny informováni osobně.

 

 

 

 

V Horažďovicích dne 8.11.2018                                         Mgr. Marcela Šmrhová

                                                                                                     ředitelka školy

 

Kalendář akcí