376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Od 14.10. 2020 přechází žáci na distanční studium, při kterém, ale mají nárok na dotovanou cenu oběda (tedy se mohou stravovat za stejnou cenu oběda, jako při prezenčním studiu). V tomto okamžiku jsou všem dětem obědy odhlášeny. Při zájmu o dotovaný oběd, prosím přihlásit v kanceláři školní jídelny, na mail nebo na tel. 376 513 520 nejpozději do 8:00 hod ráno.

Výdej oběda do jídlonosiče bude od 12:00 - 13:00 hod přímo ve školní jídelně.

Vzhledem k mimořádným opatřením Covid-19 jsou přesně vymezeny pravidla pro konzumaci oběda nebo výdej oběda do jídlonosiče.

cizí strávníci 11:00 – 11:30 hod

Jídlonosič bude rozprostřen na předem připravený tác a jednotlivý jídlonosič podán pí kuchařce. Po nandání oběda si strávník jídlonosič zkompletuje a tác předá k dezinfekci.

žáci a učitelé 11:30 – 14:00 hod

Hygienická pravidla ve školní jídelně

  1. dezinfekce rukou před vstupem do školní jídelny
  2. dodržování min. 1,5m rozestupů
  3. nelze v jídelně konzumovat své jídlo
  4. žáci nesahají na tác, bude jim podán
  5. žáci si nenalévají pití sami, bude jim podáno
  6. zbytečně se neshlukovat v prostorách školní jídelny, dotýkat se okolí jen v nejnutnějším případě
  7. prosíme o čipování, terminály jsou pravidelně desinfikovány
  8. před vstupem, prosíme o dodržování základních zásad hygieny

 

Školní jídelna

Odhlašování obědů na emailu sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz nebo telefonicky 376 513 520

Změna jídelníčku vyhrazena.  Vydané jídlo (potravina) je určeno k okamžité spotřebě. Pokrmy obsahují alergeny.

Jídelníček

Ke stažení v PDF

Kalendář akcí