376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Školní družina Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy

Sídlo: Komenského 211, 341 01 Horažďovice
telefon: 376 511 941, 371 431 740 (modré a bílé oddělení), e-mail:zskomhddruzina@seznam.cz
provozní doba školní družiny: 06:15 - 07:30, 11:45 - 16:00

  • Zelené oddělení - vychovatelka Alena Červená
  • Červené oddělení - vychovatelka Kateřina Větrovcová
  • Modré oddělení - vychovatelka Bc. Hana Kandrová
  • Bílé oddělení - vychovatelka Adéla Holmanová
  • Žluté oddělení - vychovatelka Markéta Záleská

 ŠKOLNÍ DRUŽINA JE V PLNÉM PROVOZU UŽ OD 1.9.2020

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

( ČERVENEC – SRPEN 2021)

O hlavních prázdninách ( červenec-srpen 2021) zajišťuje provoz školní družina  ZŠ Komenského pro žáky z obou základních škol  ( Komenského, Blatenská).

Provoz je od 1.7.-10.7.2021 a 16.8.-21.8.2021

O provozu rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem na základě počtu přihlášených žáků. Minimální počet pro otevření ŠD je 20 žáků.

Rodiče nahlásí termíny přihlášení u vychovatelek nejdéle do pondělí 30.11.20

           

                                                                                               Č.j.: ZSHDKOM398/2020

 Oznámení rozhodnutí – přijetí k pravidelné denní docházce do školní družiny

pro šk. rok 2020/2021

V souladu s ustanovením  § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Základní škola Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace, svým ředitelem oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k pravidelné denní docházce do ŠD zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče: 

 

Registrační číslo uchazeče

 

Výsledek řízení

ŠD/2020/2021/01

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/02

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/03

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/04

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/05

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/06

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/07

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/08

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/09

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/10

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/11

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/12

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/13

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/14

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/15

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/16

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/17

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/18

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/19

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/20

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/21

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/22

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/23

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/24

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/25

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/26

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/27

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/28

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

 

 

ŠD/2020/2021/30

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/31

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/32

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/33

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/34

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/35

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/36

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/37

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/38

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/39

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/40

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/41

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/42

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/43

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/44

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/45

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/46

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/47

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/48

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/49

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/50

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/51

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/52

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/53

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/54

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/55

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/56

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/57

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/58

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/59

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/60

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/61

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/62

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/63

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/64

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/65

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/66

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/67

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/68

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/69

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/70

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/71

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/72

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/73

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/74

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/75

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/76

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/77

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/78

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/79

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/80

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/81

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/82

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/83

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/84

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/85

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/86

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/87

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/88

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/89

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/90

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/91

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/92

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/93

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/94

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/95

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/96

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/97

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/98

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/99

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/100

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/101

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/102

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/103

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/104

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/105

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/106

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/107

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/108

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/109

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/110

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/111

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/112

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/113

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/114

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/115

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/116

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/117

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/118

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/119

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/120

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/121

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/122

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/123

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/124

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/125

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/126

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/127

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/128

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/129

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/130

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/131

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/132

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/133

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/134

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/135

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/136

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/137

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/138

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/139

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/140

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/141

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/142

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/143

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/144

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

ŠD/2020/2021/145

přijat (a) k pravidelné denní doch. do ŠD ve šk.roce 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě podaných žádostí byli rodiče o Rozhodnutí přijetí k pravidelné denní docházce do školní družiny informováni osobně.

 

 

 

 

V Horažďovicích dne 29.9.2020                                         Mgr. Marcela Šmrhová

                                                                                                     ředitelka školy

 

 

Kalendář akcí