376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: 7h2vwu

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Dotační programy

  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Plzeňský kraj
  • MŠMT, Evropská unie
  • Partnerské projekty

Ministerstvo pro místní rozvoj

Učebna přírodních věd

 Hlavním cílem projektu je modernizace učebny přírodních věd pomocí pořízení moderního vybavení a relevantních úprav učebny, které významně zkvalitní výuku přírodních věd na základní škole. Díky projektu se zlepší znalosti a schopnosti žáků v oblasti přírodních věd a rovněž dojde ke zvýšení jejich dovedností v oblasti práce s digitálními technologiemi, které jsou v současném vzdělávacím systému a pracovním životě hojně využívány.  Vybavení, které bude v rámci projektu pořízeno učiní výuku interaktivní, motivující a efektivní.

Projekt je významnou měrou financován z prostředků Evropské unie.

 

 

 Plzeňský kraj

Mámo, táto, jsem v bezpečí?

Od roku 2007 probíhá v rámci Minimálního preventivního programu školy projekt „Mámo, táto, jsem v bezpečí?“. Je zaměřen na prevenci rizikového chování u žáků ve věku 10-15 let. Projekt je financován z dotací Plzeňského kraje za spoluúčasti Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Horažďovice, Komenského 211.

 

Bezpečné školní hřiště

V roce 2014 byly z dotací pořízeny bezpečné branky na školní hřiště. Financování Plzeňského kraje bylo doplněno o prostředky ze státního rozpočtu školy.

 partner plzeňský kraj

 

 

 MŠMT, Evropská unie

POMÁHÁME DĚTEM VYŠŠÍ KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ

je projekt, na který naše škola získala finance od Evropské unie a ministerstva školství v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na další vzdělávání a společné vzdělávání dětí a žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů i spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Program umožňuje na naší škole například fungování a vybavení čtenářského klubu, zajišťuje personální posílení školy v podobě školního asistenta, podporuje doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a umožňuje další vzdělávání pedagogů v různých oblastech. Celý program poběží dva roky a celková suma získaná v rámci tohoto projektu činí 1 000 060,- Kč.

 

 

Partnerské projekty

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji

Škola spolupracuje v rámci rozvoje technických dovedností žáků a podpory odborného vzdělávání v Plzeňském kraji se SŠ Horažďovice a SŠ Oselce.

 

Dva jazyky – jedna myšlenky; Zwei Sprachen- Ein Gedanke

V projektu realizovaném ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Plzni, škola zajišťuje přípravu učitelů na bilingvální vyučování, výuku žáků 1. stupně v kroužcích německého jazyka, realizaci dvoujazyčných projektových dnů ve škole a třídenních společných pobytových kempů pro žáky. Projekt byl zahájen v roce 2017, s realizací výuky od 1. 9. 2017. Předpokládané ukončení je do 31. 12. 2019.

 

Obědy do škol v Plzeňském kraji

Škola je partnerem Plzeňského kraje v projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji“, který je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle1. Spolufinancován je z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR.

 

 Střední škola a jazyková škola Volyně

 partnerská škola z Volyně

Kalendář akcí