376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

"Stichenswih" - soutěž ve skoku přes švihadlo

Švihadlová soutěž

   Již 3. ročník Švihadlové soutěže dětmi pojmenované „ Stichenswih“ J se konal 13. 12. 2018. Zúčastnilo se celkem 57 dobrovolníků z 1. -5. tříd.  Padl rekord školy z loňského roku, kdy Jan Ouda překonal švihaldlo 190 krát za minutu. Letos si svůj osobní rekord zlepšil na 218 skoků za minutu! Z dívek byla nejlepší Růžena Šimíková se 180 skoky za minutu. Oba jsou ze 4 .A.