376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Atletické soustředění se zaměřením na adaptaci 6. ročníků

Ve dnech 14. - 17. 9. 2021 se konal tradiční Atletický kurz ve Střelských Hošticích. Účastnilo se ho 76 žáků 2. stupně. Počasí nám přálo a splnili jsme všechny naplánované aktivity kromě přespolního běhu. Závěrečnou diskotéku měli pod taktovkou naši šikovní deváťáci a všichni se dosyta vyřádili. Letos neby žádný úraz a ani nikdo nemusel odjet domů se žádnou nemocí.