376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

VI. B na exkurzi v muzeu

Výuka dějepisu v muzeu

Žáci 6. ročníků naší školy se během září postupně ve třech skupinách vydali za poznáním do Městského muzea v Horažďovicích. Takto na exkurzi vzpomínají.

„Nejdříve nás pan průvodce Hanus zavedl do nádherně vyzdobeného sálu. Tam jsme si povídali, co je historie a co jsou dějiny. Také jsme mluvili o tom, k čemu slouží historické prameny a jaké druhy pramenů známe. Pak jsme se přemístili do galerie s obrazy Horažďovic, Práchně a okolí města. Viděli jsme nejstarší vyobrazení Horažďovic i obrázek Práchně od Mikoláše Alše. Chodbou plnou obrazů ukazujících naše město a vytvořených různými malířskými technikami jsme přešli do archeologické části. Pan Hanus nám pověděl mnoho zajímavostí k vystaveným střepům, kostem, maketám i dalším předmětům.

Pan ředitel Polanský nás převedl do expozice věnované perníkářství. Vyprávěl o surovinách pro přípravu perníků, získávání medu od divokých včel, o koření, které je tajemstvím každého perníkáře. Nakonec jsme si prohlédli nádherné a velmi staré formy na perník. Celá místnost příjemně voněla.“

Hodina strávená v muzeu rychle utekla, ale rádi se tam v budoucnu vrátíme. Děkujeme oběma průvodcům za zajímavé informace a trpělivost.

                                                                              Tadeáš Polan za 6. ročníky ZŠ Komenského