376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

VI. B na exkurzi v muzeu

Výuka v muzeu

Dne 30. 9. 2020 jsme se my, žáci VI. B, vydali na návštěvu do Městského muzea v Horažďovicích. Přivítal nás usměvavý mladý pán, pan Hanus. Zavedl nás do velkého zámeckého sálu a tam jsme si povídali o historii. Potom jsme přešli do expozice s obrazy Horažďovic a okolí. Dozvěděli jsme se, co všechno může zvídavý návštěvník z obrazu „vyčíst“. V dalších místnostech jsme si pozorně prohlédli vystavené archeologické nálezy z Horažďovicka (střepy, kosti, šperky, mince,…).

V druhé části exkurze se nám věnoval pan ředitel Polanský. Prošli jsme si výstavu o výrobě perníku v Horažďovicích. Viděli jsme staré formy na perníky, koření do perníku i hotové perníky, které bohužel nabyly určené k ochutnání.

Já i moji spolužáci se do muzea zase někdy rádi vydáme.

                                                                                    Za VI .B Martin Faltys ZŠ Komenského, Horažďovice