376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Provoz školní družiny o hlavních prázdninách

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

 

( ČERVENEC – SRPEN 2021)

 

O hlavních prázdninách ( červenec-srpen 2021) zajišťuje provoz školní družina  ZŠ Komenského pro žáky z obou základních škol  ( Komenského, Blatenská).

Provoz je od 1.7.-10.7.2021 a 16.8.-21.8.2021

O provozu rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem na základě počtu přihlášených žáků. Minimální počet pro otevření ŠD je 20 žáků.

Rodiče nahlásí termíny přihlášení u vychovatelek nejdéle do pondělí 30.11.20