376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Vydařené divadelní představení

 

 

Koronavirová epidemie nedovolila našim páťákům předvést své vystoupení o významných momentech českých dějin v rámci oblastní Divadelní přehlídky amatérského divadla v březnu 2020 v horažďovickém kulturním domě.

Pravdou je, že ani páteční velká premiéra v kulturním domě se neobešla bez komplikací. Diváci usedli na židle rozestavěné v po sále v určené vzdálenosti a s rouškami zakrývajícími nos i ústa. Naštěstí toto opatření neodradilo diváky od návštěvy dětského představení a sál byl v 17:00 hodin plný natěšených rodičů, prarodičů, učitelů i ostatních diváků.

Českými dějinami provázeli Stela Jehlíková a Jirka Frýzek. Na jevišti se vystřídali žáci a žákyně loňských 5. ročníků naší školy.  Nechyběli ani ti, kteří v září nastoupili ke studiu na víceletých gymnáziích. Za doprovodu obrazové a hudební projekce nám divákům byly představeny nejhlavnější události českých dějin. Od praotce Čecha přes povinnou docházku zavedenou Marií Terezií jsme se dostali až k volbě Václava Havla prezidentem naší země.

J.A.Komenský by jistě zajásal, tak má vypadat škola hrou. Děti, paní učitelka Jaroslava Frýzková a paní asistentka Viera Simičová si zaslouží nejen mohutný potlesk plného sálu, ale velký obdiv. Zaujmout děti v dnešní době není jednoduché. Jim se to nejen povedlo, ale dokázaly dát dětem i něco praktického do života. A samotní herci? Byli jste skvělí, a jak řekl pan starosta, Ing. Michael Forman,: „Některé herecké výkony by mohly být předvedeny i v Národním divadle.“

Děkujeme za milý kulturní zážitek.