376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Síla lidskosti

To je název hraného dokumentárního filmu režiséra Matěje Mináče z roku 2000, který přibližuje osobnost zachránce šesti set šedesáti devíti českých židovských dětí - sira Nicholase Wintona.

Žáci 5. až 9. ročníků naší školy měli možnost ho zhlédnout 23. září. Děti se mohly zamyslet nad opravdovou lidskostí, nad nesmyslností a hrůzou tehdejší doby. Snad alespoň některé z nich přivede zhlédnutí filmu k zamyšlení nad současnou dobou, která stále ještě bohužel neposkytuje všem dětem možnost prožít šťastné dětství.