376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Dopravní výchova

Počátkem měsíce září se žákyně a žáci 4. a 5. ročníků intenzivně věnovali dopravní výchově. Ve spolupráci s učitelem autoškoly Martinem Langem z Klatov byli proškoleni o chování a bezpečnosti v dopravním provozu, o vybavení jízdního kola, správné jízdě, dopravních značkách,… Děti ze čtvrtých ročníků v délce třech hodin a pátých ročníků v délce dvou hodin teorie. Na tu pak navázal tříhodinový praktický výcvik. Protože v Horažďovicích nemáme stálé dětské dopravní hřiště, uskutečnil se výcvik ve skateparku Na Lipkách za pomoci přenosných dopravních značek.