376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

První den nového školního roku 2020/2021

1. září 2020 byl pro čtyřicet školáků Základní školy v Horažďovicích Komenského ulici mimořádně významným dnem. Tento den pro ně znamenal nový začátek. Nelze napsat, že pro všechny prvňáčky se jednalo o první setkání se školou. V květnu, když to dovolila situace vzniklá koronavirem, navštívili prostory naší školy s rodiči a zapojili se do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Přesto se 1. září započalo něco, co se od nynějška stane součástí jejich života. Čekají je nové povinnosti, učení, psaní úkolů, dodržování pravidel, ale také nová kamarádství, výlety, poznávání. Škola je od této chvíle bude již stále doprovázet a bude záležet především na nás, dospělých, abychom jim v tomto obtížném období pomohli překonávat nesnáze. Ne však tím, že za ně vše uděláme, ale především tím, že jim ukážeme, jak na této cestě „školním životem“ co nejlépe obstát.

První školní den se kromě nových prvňáčků sešlo ve třídě i mnoho jejich rodičů a prarodičů. Možná, že ti byli v tuto chvíli napjatější než jejich děti. Rodiče své děti usadili do lavic a po přivítání třídní učitelkou se na ně snesl první příval informací. Do třídy zavítala paní ředitelka Mgr. Marcela Šmrhová, aby prvňáčky a jejich rodiče uvítala a popřála jim mnoho úspěchů a zdaru.

Třídní učitelkou1.A je paní Mgr. Jana Renčová, 1. B povede paní Mgr. Marie Buchtová.

V učitelském sboru došlo v letošním školním roce ke změnám. Odešla paní Mgr. Jitka Hejdánková (Nj – Aj) a přišly: paní Mgr. Lucie Němcová (Čj – Ov, třídní VI.A) a paní Mgr. Kateřina Rabová (Nj, třídní VIII.B) .

Přejeme všem žákům i jejich rodičům úspěšný školní rok.