zš
 1. Kontakty

  Základní škola Komenského Horažďovice

  telefon Škola : 376 512 700
  Jídelna : 376 513 520
  Družina: 376 511 941
  ZŠ Komenského 211, 341 01 Horažďovice
  email : zskomenskeho@horazdovice.cz
 2. Informace

  Pranostika pro dnešní den
  Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
  systém I.
  systém II.
  EU peníze
  kalendář
  info1 info 2 info3 info4
 3. Zvonění

  Výukové hodiny

  0. 07:05 - 07:50 5. 11:50 - 12:35
  1. 08:00 - 08:45 6. 12:45 - 13:30
  2. 08:55 - 09:40 7. 13:35 - 14:20
  3. 10:00 - 10:45 8. 14:25 - 15:10
  4. 10:55 - 11:40 9. 15:15 - 16:00
 4. Počasí

  http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/

 5. Dokumenty

  Dokumenty ke stažení

  Žádost o uvolnění z vyučování word word
  alt="word" width="25" height="24" border="0" />
  word
  Další dokumenty ke stažení


Školská rada

   Školská rada je orgán školy umožňující podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada naší školy je tvořena třemi zástupci zřizovatele, třemi zástupci rodičů a třemi pedagogickými pracovníky.

    Je tedy na rodičích, kteří mají zájem na co nejkvalitnějším vzdělání svých dětí, aby se se svými připomínkami, náměty a nápady ke zlepšení práce školy ve prospěch dětí obraceli bez obav na ty členy školské rady, kterým důvěřují. Spojuje nás stejná myšlenka: Poskytnout dětem co nejlepší podmínky pro školní práci.

Složení školské rady

Zástupci zákonných zástupců žáků Zástupci pedagogů Zástupci zřizovatele
Daňková Jana Mgr. Bělíková Miroslava Ing. Kalná Hana
Jehlíková Jana Mgr. Motlová Libuše Kodýdková Bohuslava
Toningerová Simona Mgr. Řehoř Jan - předseda Ing. Velková Marie
     
Pravomoce Školské rady dle §168 zák. č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Dokumenty
Zápisy ze zasedání Ostatní dokumenty