zš
 1. Kontakty

  Základní škola Komenského Horažďovice

  telefon Škola : 376 512 700
  Jídelna : 376 513 520
  Družina: 376 511 941
  ZŠ Komenského 211, 341 01 Horažďovice
  email : zskomenskeho@horazdovice.cz
 2. Informace

  Pranostika pro dnešní den
  Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
  systém I.
  systém II.
  EU peníze
  kalendář
  info1 info 2 info3 info4
 3. Zvonění

  Výukové hodiny

  0. 07:05 - 07:50 5. 11:50 - 12:35
  1. 08:00 - 08:45 6. 12:45 - 13:30
  2. 08:55 - 09:40 7. 13:35 - 14:20
  3. 10:00 - 10:45 8. 14:25 - 15:10
  4. 10:55 - 11:40 9. 15:15 - 16:00
 4. Počasí

  http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/

 5. Dokumenty

  Dokumenty ke stažení

  Žádost o uvolnění z vyučování word word
  alt="word" width="25" height="24" border="0" />
  word
  Další dokumenty ke stažení

Děti a učení, nadané děti, poruchy učení
Nadané dítě Jako rodiče i učitelé se neustále snažíme, aby naše děti co nejlépe rozvinuly své nadání a talent, který jim byl dán. Chceme, aby byly šťastné i úspěšné. Nadané dítě a úspěšné a šťastné dítě však není totéž. A aby tomu tak bylo, musíme se snažit správně skloubit všestranný rozvoj, výchovu a vzdělání. Faktorů, které do tohoto procesu vstupují je mnoho a je nesnadné je všechny postihnout a nebo dokonce ovlivnit. Zcela bez vlivu však také nejsme, proto se snažme dělat to co nejlépe a nejúčinněji.

[více...]
Jak poznáme nadané dítě? Každé dítě je individualita a to platí o všech dětech, tedy i těch, které dosahují v určité kognitivní (poznávací) oblasti nadprůměrné schopnosti. Přesto se ukazuje, že rozumově nadané děti mohou mít jisté společné projevy chování, které souvisí s jejich rozvinutými rozumovými schopnostmi.

[více...]
Jak bojovat s dyslexií a dysgrafií? V Česku je velký počet dětí, které trpí vývojovými poruchami učení. Mají obrovské problémy se čtením, psaním, jsou hyperaktivní a nezvladatelné. Jen v loňském školním roce jich bylo v základních školách na 42 019. Ve školách středních pak 5039. Vyplývá to z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání.

[více...]
Problémy ve škole - může za ně dyslexie a dysgrafie? Potíže dětí s učením jsou dnes stále více diskutovaným problémem. Často se u dětí vyskytují problémy se čtením označované jako dyslexie. Takové dítě laicky řečeno "špatně čte." Často se mu pletou písmenka, která jsou si graficky podobná, písmena se mu nespojují do slabik a slabiky do slov, odhaduje koncovky a někdy zaměňuje i celá slova.

[více...]
Specifické vývojové poruchy učení Pojem „poruchy učení“ označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech. v současnosti patří dovednost číst a psát k základní výbavě každého člověka. Žáci se specifickými poruchami učení jsou ve školní práci znevýhodněni, přestože úroveň jejich rozumových schopností je průměrná, někdy až nadprůměrná.

[více...]