zš
 1. Kontakty

  Základní škola Komenského Horažďovice

  telefon Škola : 376 512 700
  Jídelna : 376 513 520
  Družina: 376 511 941
  ZŠ Komenského 211, 341 01 Horažďovice
  email : zskomenskeho@horazdovice.cz
 2. Informace

  Pranostika pro dnešní den
  Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
  systém I.
  systém II.
  EU peníze
  kalendář
  info1 info 2 info3 info4
 3. Zvonění

  Výukové hodiny

  0. 07:05 - 07:50 5. 11:50 - 12:35
  1. 08:00 - 08:45 6. 12:45 - 13:30
  2. 08:55 - 09:40 7. 13:35 - 14:20
  3. 10:00 - 10:45 8. 14:25 - 15:10
  4. 10:55 - 11:40 9. 15:15 - 16:00
 4. Počasí

  http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/

 5. Dokumenty

  Dokumenty ke stažení

  Žádost o uvolnění z vyučování word word
  alt="word" width="25" height="24" border="0" />
  word
  Další dokumenty ke stažení

Násilí v médiích
Vliv násilí v médiích na vývoj dětí  Výsledky výzkumů dokazují, že růst násilí ve společnosti je z velké části zapříčiněn prezentací násilí dětskému publiku v televizi, ve filmech a videohrách.

[více...
Děti, sex a vliv médií Děti vidí v médiích příliš mnoho násilí a sexu. Tuto větu v mnoha obměnách slýcháme často. Dokonce se stává i mottem nejrůznějších peticí, které požadují v tomto smyslu média nějak omezit a cenzurovat. Musím přiznat, že mi to vadí. Nesnáším, když každý komentuje cokoliv, a tak doufám, že jako sexuoložka a psychoterapeutka a zároveň jako máma 18leté dcery mám jistou kvalifikaci.

[více...]
Dítě a televize České dítě tráví před obrazovkou v průměru 25 hodin týdně, tedy více než 3,5 hodiny denně. Průměrný český 13letý školák viděl za svůj život v televizi 52 000 vražd, znásilnění, ozbrojených loupeží a přepadení.

[více...]
Televize - přítel či nepřítel dětí? Sledování televize může ovlivňovat rodinné vztahy. V některých rodinách plní televize funkci jakési "třetí babičky" - rodiče k ní odkládají své děti ve chvílích, kdy se jim nemohou věnovat. Sledování televizní obrazovky také mnohdy vyplňuje chvíle, ve kterých by si rodiče měli se svými dětmi povídat, hrát si s nimi apod. Televize pak do jisté míry supluje rodičovskou úlohu.

[více...]
Vliv techniky na život rodiny Činí vás sledování televize laskavějšími? Uvážlivějšími? Více milujícími? Pomáhá vám to vybudovat doma pevné svazky? Anebo tím ztrácíte cit? Unavuje vás to? Dává vám to pocit osamění, zmatku? Rozlaďuje vás to? Připadáte si cyničtí?

[více...]
Rodiče, děti a televize Současní pedagogové a dětští psychologové vyjadřují starost nad vlivem, který má na děti televize a jiné sdělovací prostředky. Tento vliv by zřejmě měl být dobrý a pozitivní, ale často tomu tak není. Pro vás, jako rodiče, je důležité vědět, jak byste měli kontrolovat vliv televize a jiných prostředků, aby se uplatňoval v životě dítěte podle vaší vůle.

[více...]
Reklama dětem škodí Podle psychologa Adama Suchého reklama dokonce děti i jejich rodiče vydírá a zneužívá. Vliv televizní reklamy na děti je obecně prokázaný a reklamní průmysl si toho je velmi dobře vědom a cílí svou kampaň přímo na dětské diváky.

[více...]
Rodina ovlivňuje dítě víc než televize Ovlivňuje televize negativně psychiku mládeže a dětí? Její odpůrci tvrdí, že ano. Snášejí pro to řadu důkazů. Včetně několika seriózních výzkumů. Jiná skupina odborníků, zejména psychologů, s nimi nesouhlasí. Podle nich je příliš zjednodušující dělat hromosvod potíží z televize. Podstata problémů nespočívá v ní, ale v rodině.

[více...]
Evropa nechce v televizi sex a násilí V rámci průzkumu pro společnost UPC bylo osloveno šest tisíc rodičů ze třinácti evropských zemí a také děti od předškolního věku až do osmnácti let. Průzkum byl zaměřen na problematiku dětského diváka – kolik dětí má například vlastní televizor, zda si mohou vybírat televizní pořady samy nebo kterých negativních vlivů se nejvíce bojí rodiče.

[více...]
Šestileté děti stráví až rok svého života před televizí Zdá se vám to nepředstavitelné? Možná. Nicméně jsou to fakta vyplývající z britského výzkumu. Je všudypřítomná a neodbytná. Věčně zapnuté televizi se nevyhneme ani v restauraci a děti ji považují za standardní vybavení pokojíku. Podle britských lékařů však jde o zdravotní hrozbu 21. století.

[více...]
Média a počítače mají zásadní vliv na myšlení, postoje názory, hodnoty, estetiku a životní styl Po celé 20. století se vedou polemiky o nástupu masové společnosti. „Vzpoura davů“ (stejnojmennou publikaci vydal Gustave le Bon) je částí intelektuálů vnímána jako konec kultury, zatímco jinými intelektuály je tento názor odmítán jako elitářství. V širším významu je však kulturou i to, co je kulturní elitou odmítáno, resp. nazýváno pakultura. Kultura symbolizována coca colou, hamburgry, akčními filmy a rodinnými seriály s namixovaným smíchem a potleskem je nejúspěšnějším americkým vývozním artiklem. Nejedná se pouze o komerční úspěšnost, ale o úspěšný export životního stylu a likvidaci původní národní kultury. Jsme svědky civilizačního paradoxu, zatímco je planeta plna antiamerikanizmu, v těch samých zemích zasažených antiamerikanismem se nezadržitelně prosazuje americká masová kultura. V čem jsou příčiny úspěchu masové kultury?

[více...]