376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

Výsledky: 1. místo: Ondřej Slavík  (IX.A)

               2. místo:  Petr Noha (VIII.A)

               3. místo: Matouš Herman (IX.B)

Ondra postupuje do okresního kola automaticky. Petr a Matouš mají šanci postoupit "na body". Všem třem gratulujeme. Děkujeme i ostatním soutěžícím: Zuzana Holečková, Aleš Rojt, Adam Faltys (všichni z 8. ročníku), Nikola Veverková, Daniel Malík,Michal Frančík (9. ročník). Zvláště pro žáky 8. ročníku bylo téma obtížné, neboť se museli s problematikou první republiky seznámit formou samostudia.