376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Beseda v knihovně

Paní knihovnice si pro šesťáky připravila prezentaci, ve které je seznámila s řeckou mytologií. Protože děvčata a kluci už nejzajímavější příběhy z řeckých bájí a pověstí četli, správně a pohotově reagovali a mnohé hrdiny poznali již po první malé nápovědě. Potom si poslechli část příběhu o tom, jak silák Herakles splnil některé z nelehkých úkolů. Na závěr si mohli prohlédnout knihy bájí a pověstí jiných národů - slovanské, germánské, indiánské, atd.

Žáci VI.A si o hodinách slohu zahráli na redaktory a jednotlivé skupiny dětí vytvořily své vlastní časopisy. Můžete se s nimi seznámit u třídy VI.A. Pokud dudete chtít, zapojte se do hlasování: Máte raději psa nebo kočku?