376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Program prevence

Pan Šimon Velkoborský, lektor podporovaný Nadací Mezinárodní potřeby v Klatovech, zavítal do naší školy už podruhé. Pro žáky sedmých ročníků si připravil povídání o alkoholu, nikotinu a lehkých drogách. Nešlo o přednášku v pravém slova smyslu, ale o příjemnou dvouhodinovou besedu. Děvčata i kluci s lektorem živě spolupracovali. O problematice drog už základní povědomí mají, avšak díky panu Velkoborskému, který ochotně a fundovaně odpovídal na zvídavé otázky, si mohli informace doplnit a nejasnosti vysvětlit. Na závěr obdrželi lektorovu vizitku, aby se na něj mohli kdykoli obrátit s žádostí o pomoc či radu.