376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Adaptační pobyt žáků 6. ročníků a atletické soustředění

Chlapce a dívky na tradiční soustředění do areálu školy v přírodě ve Střelských Hošticích doprovázeli: páni učitelé Vojtěch Herman, Marek Mesz a Jan Řehoř, zdravotnickou péči zajistila paní učitelka Ivana Formanová. Je pravda, že v minulých letech byla účast vyšší, ale s přihlédnutím k současné situaci (několikaměsíční distanční výuka) se akce nezúčastnili žáci 9. ročníků. Nemají však důvod ke smutku, neboť právě jim bude určen vodácký kurz připravovaný na červen.

 Na žáky 6. ročníků čekaly nejen tradiční aktivity (základy rybaření - druhy ryb, nahazování na přesnost, rybářské procházky pro držitele rybářského lístku, základy myslivosti - poznávání stop zvěře, střelba ze vzduchovky, vlastivědná vycházka na Kněží horu, základy poskytování první pomoci,angličtina, kruhový trénink, orientační běh, štafeta, basketbal, sledování filmů, volná zábava,...), ale i jeden seznamovací den s třídními učiteli. Paní učitelky Lucie Němcová a Jaroslava Frýzková a pan učitel Mesz si se „svými“ dětmi zahráli několik stmelovacích a didaktických her, společně se vydali na zmrzlinu a užili si příjemné chvíle vzájemného povídání. Počasí bylo sice proměnlivé, ale účastníkům nevzalo elán. Na závěr se všichni příjemně pobavili na tradiční diskotéce.